hesablamaq

hesablamaq
f.
1. Hesablama işi aparmaq, sayıb yekunlaşdırmaq. Xərclədiyi pulu hesablamaq. Əməkgünlərini hesablamaq. – Balaca Sabir barmağı ilə hesablayıb yazırdı. S. R.. <Fərman> qabağına bir kağız qoyaraq, karandaşla bir çox rəqəm yazır və hesablayırdı. Ə. S..
2. Hesablama zamanı müəyyən ölçü vahidindən və ya hər hansı bir cihazın göstərdiyi sistemdən istifadə etmək. Temperaturu Selsi ilə hesablamaq. // Texniki hesablama aparmaq. Binanın uzunluğunu hesablamaq. Otağın sahəsini hesablamaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • hesablama — «Hesablamaq»dan f. is. Hesablama işləri. Hesablamanın nəticəsi. // Sif. mənasında. Hesablamaq üçün olan hesablayıcı. Hesablama maşınları …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın rəqəmlərlə ifadə olunan nəticəsi; say, miqdar. Əgərçi bizim qoşunumuz da hesab və ədəddə taifeyi Osmaniyyədən kəm deyildi. . M. F. A.. Qulaq asanların hesabı artdı. Ə. H.. Hesab etmək (eləmək) – saymaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • barmaqhesabı — dan. 1. sif. Barmaqla sayılan, hesablanan. Barmaqhesabı hesablamaq. Barmaqhesabı göstərmək – hesabda aldatmaq, kələk gəlmək. 2. is. Heca vəzninin danışıqda işlənən adı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çötkə — is. <rus.> köhn. Dördbucaqlı çərçivədə eninə taxılmış millərə keçirilən aşıqlardan ibarət sadə hesablama aləti; sayğac. Xozeyin dinməz söyləməz çötkəni götürüb, çaqçuq hesab elədi. S. M. Q.. <Hesabdar> çötkə dənələrini tərpətdi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dalğaölçən — is. xüs. Dalğanın hərəkət və şiddətini ölçmək və hesablamaq üçün cihaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • haqq-hesab — is. <ər.> 1. Hər hansı hesablamanın nəticəsi; hesablama, hesab. Hamı işdən çəkilib çıxdığı halda, mühasib çıxmaq istəmir və əlindəki haqq hesabı başa çatdırmağa çalışırdı. S. R.. Zülfüqar çox tutqun idi. Haqq hesab düz gəlmədiyi üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hesablayıcı — is. 1. Bir şeyi hesablamaqla, saymaqla, sayını müəyyən etməklə məşğul olan şəxs; sayıcı. Hesablayıcıların təlimat müşavirəsi. – Şahpəri hesablayıcının otağına girəndə mat qaldı. B. Bayramov. 2. Sərf olunan elektriki, suyu, qazı və s. hesablamaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmiyyət — is. <ər.> 1. Miqdar, qədər, say, ədəd. Hər yerdə kəmiyyət, keyfiyyət barəsində danışıq gedirdi. S. H.. Tək kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə də fikir verməli! 2. fiz. riyaz. Ölçmək və hesablamaq mümkün olan hər şey. Sonsuz kiçik kəmiyyət. Naməlum …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • menzura — is. <lat.> Musiqi alətlərində səs mənbəyi ölçülərini hesablamaq üçün məlumat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • naviqasiya — <lat.> 1. Gəmiçilik, dənizçilik. 2. İlin, yerli iqlim şəraitinə görə gəmilərin hərəkət etdiyi dövrü. Naviqasiya qurtardı. 3. Gəminin getdiyi yolu hesablamaq və onun dənizdə olduğu yeri müəyyənləşdirmək üsullarından bəhs edən elm.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”